Dokumentáció munkaközösség

A Dokumentációs szakmai munkaközösség 2013 novemberében kezdte meg munkáját azzal a céllal, hogy az óvodapedagógusaink dokumentációs munkáját segítse, egységesítse. Nevelőtestületünk szükségesnek érezte a gyakorlatban alkalmazott „eszközök” célszerűbbé, egyszerűbbé tételét. Így az újonnan alakult munkaközösség ennek az igénynek igyekezett megfelelni a feladatai megtervezése során.

A 2013/2014-es tanévben vállalt feladataink

– A meglévő dokumentáció áttekintése, aktualizálása, egyszerűsítése.
– Egy új óvodai Csoportnapló tervének elkészítése.
– A Fejlődési napló formai és tartalmi elemeinek átdolgozása, módosítása.


A munkaközösség tagjai

A munkaközösség vezetője: Dankáné Láposi Anikó
Tagok: Hegedűs Andrásné
Nagyné Erdős Gyöngyi
Farkasné Petrovics Judit
Pethőné Csontos Anikó
Sári Attiláné

Alkalmazott munkamódszer

A nevelőtestület közvetlen bevonása a csapat munkájába. A munkaközösség által elkészített tervek eljuttatása után az óvodapedagógusok véleményének megismerése. A visszajelzések, vélemények alapján a szükséges módosítások elvégzése.
Ez a módszer eddig igen hatékonynak bizonyult. A tanév során vállalt feladataink mindegyikét sikerült a közös gondolkodással eredményesen megvalósítani. A munkaközösség tagjainak példaértékű aktív, szorgalmas munkáját és a nevelőtestület tagjainak segítségét megköszöni:

Dankáné Láposi Anikó
munkaközösség vezető

Nádudvar, 2014. június 3.