Innovációs munkaközösség

CÉLJAINK:
– Olyan szakmai munkaközösség működtetése, ami segíti az intézmény fontos dokumentumainak naprakész, törvényes, minőségileg megfelelő alkalmazását.
– Erősíti a szervezeti kultúra fejlődését.
– Figyelemmel kíséri a partnerekkel való együttműködést.
– Törekszik a szakmai konzultációk kialakítására.

MŰKÖDÉSI REND:
Munkaközösségi értekezlet minden 2. héten, szerda délután a 3. sz. Százszorszép Óvodában. Rendkívüli feladat esetén az értekezletekre hetente kerül sor.

FELADATAINK:
– Aktív munkakapcsolat, új kapcsolatok kialakítása belső és külső partnerekkel.
– Igény- és elégedettségmérés, intézkedési tervek, adatgyűjtés, dokumentumgyűjtés, adminisztrációs tevékenységek.
– Hatás- és eredményvizsgálatok végzése, tervezése. Összegző értékelések, kimutatások készítése IKT-technika alkalmazásával.
– Innovatív, befogadó szemlélet erősítése, együttműködő, partnerközpontú munka koordinálása.
– A projektpedagógia gyakorlati alkalmazásának összegyűjtése.
– Szakirodalom ajánlása, cikkek közreadása, újszerű témák keresése.
– Innovációs térkép készítése (bemutatók területenként, pioritást élvező kompetenciák összegyűjtése).
– Felelősségmátrix, idő- és hálóterv, diagramok, kimutatások.
– Munkaközösségek, egyének elkészült produktumainak dokumentálása, közreadásokon részvétel.
– Folyamatos önfejlesztés, összefogás, elkötelezettség erősítése közös munkával.
– A család és az óvoda kapcsolatainak minőségi fejlesztése, szülői vélemények széles körű megismerése, felhasználása.
– Közösségi rendezvényeken elégedettségi szint mérése, tapasztalatok levonása.
– Minőségelvű intézményműködtetés támogatása, törvényi változások figyelemmel kísérése, munkatársak tájékoztatása, eredményszerzés, javaslatok összegzése, megvalósítás nyomon követése.

TAGJAINK:

Munkaközösség vezető Madarászné Tanyik Erzsébet
   
Munkaközösségi tagok Vizsnyainé Ludman Erzsébet
  Kispálné Horváth Gyöngyi
  Tar Mónika
  Esztári Erika

Madarászné Tanyik Erzsébet
munkaközösség vezető