Mozgásfejlesztés munkaközösség

A munkaközösség tagjai:
Vadvirág Óvoda: Pethőné Csontos Anikó
Napfény Óvoda: Dankáné Láposi Anikó, Horváthné Csendes Judit
Százszorszép Óvoda: Siskó Lajosné

Közösségünk vállalt feladatai:
A mozgásfejlesztésben alkalmazható új lehetőségek folyamatos nyomon
követése, megismerése és a nevelőtestület felé közvetítése.
Az óvodai mozgásfejlesztésben kreatívan alkalmazható, a szakmai elvárásoknak
megfelelő dokumentumok kidolgozása, ezzel az óvodapedagógusok tervező
munkájának segítése.
A mozgásos tehetségműhelyekben folyó szakmai munka során felmerülő
nehézségek megvitatása, és az elért sikerek megosztása egymással, ezzel a
tehetségfejlesztés segítése, az óvodapedagógusok önbizalmának erősítése.