Minőséggondozó-önértékelési szakmai munkaközösség

 Minőséggondozó – Önértékelési szakmai munkaközösség

A nevelési év céljai és feladatai között szereplő törvényes és színvonalas, minőségelvű intézmény működés szellemében folytatja munkáját.

A munkaközösség kiemelt feladatai:

  • Szerepvállalás az önértékelés lebonyolításában, a háromtagú értékelési csoportok vezetésében.
  • Közreműködés az intézmény Önértékelési programjának korrekciójában – elsősorban a várható jogszabályi változások és az intézményi tapasztalatok függvényében.
  • A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése
  • Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele

A munkaközösség feladata az önértékelések során, hogy közreműködik:

–          az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában;

–          az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, összeállításában;

–          az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában;

–          az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;

–          az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében.