Észkerék

Észkerék logikai tehetségműhely

 

Műhelymunkánk célja a gyermeki kíváncsiság, tudásvágy felkeltése, a társadalmi és tárgyi környezet jelenségeivel, a matematika tartalmaival kapcsolatban. Problémahelyzetek teremtésével az újszerű megoldások keresésére ösztönözzük őket. Aktív, cselekvő részvételükre építve újabb tapasztalatokhoz juttatjuk a gyermekeket. A környezetben előforduló minőségi és mennyiségi tartalmak felfedezésével komplex szemléletmód kialakítására törekszünk.

A közvetlen megtapasztalás elsődlegességét valljuk: természetes környezetükben megismerni, megfigyelni a tárgyi és társadalmi környezet jelenségeit, matematikai tartalmait.