Kezek szárnyán

  

A vizuális tehetségműhely célja

A tehetség már korai gyermekkorban megmutatkozhat:( mint lehetőség) az ábrázoló tevékenységek iránti vonzódásban, a kifejezőkészség gyorsabb fejlődésében, egyéni látásmódban, színvilágban,stb.

Tehetséggondozó műhelymunkánkba olyan 5,6,7, éves gyermekek vesznek részt, akiknek finommotorikája, szem-kéz koordinációja kiemelkedő, képes az összpontosításra, az együttműködésre, megfelelő szociális és motivációs szinttel rendelkeznek. A vizualitás területén átlag feletti, valamint átlagot meghaladó speciális képességekkel, egyéni vizuális önkifejezéssel rendelkeznek.  

A gyerekek az óvodai csoportban, napi tevékenységeikben örömmel vesznek részt ábrázolás- kézimunka- művészi tevékenységekben, rendkívüli adottságaik segítségével gyakran kiemelkedő alkotásokat hoznak létre. Érzelem gazdag, kifejező rajzok, a színekkel, anyagokkal, formákkal való különleges bánásmód jellemzi a gyermekek munkáit. Fogékonyak az újra, a már ismert elsajátított módszereken kívül szívesen próbálkoznak új technikákkal, anyagokkal.
Örömmel végzik el a feladatokat, a feladatok iránt elkötelezettek, kitartóak, türelmesek

Ezt egészíti ki lehetőségként ezeknek a gyerekeknek a Kezek szárnyán tehetségműhely, ahol feladatunk a tehetséges gyermekek alkotó tevékenységeinek feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása. Ezen túlmenően a   kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, komplex személyiségfejlesztése és gondozása a művészeteken keresztül.

Speciális célok a tehetséggondozásban:

   A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása. A sokféle vizuális technikát megismerve későbbi érdeklődési irányait tudja alakítani.

    A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek erősítése. Problémák adódhatnak a pszicho motoros képességek, érzelmi-szociális érettség (egyenlőtlen fejlődés) esetleg motivációs területen is. Olyan hiányosságokat kell a „gyenge” oldalon értenünk, melyek a tehetség fejlődését akadályozzák.

A műhelyben folyó foglalkozások szerencsésen egészítik ki az értelmi fejlődést, segíthetik a gyermek érzelmi, szociális fejlődését akkor is, ha a gyermek ezeken a területeken kevésbé rendelkezik jó adottságokkal.

Várható eredmények:
– vizuális önkifejezés kiteljesedése
– szívesen és bátran használnak új technikai eljárásokat, eszközöket, anyagokat
–  a gyermekek szabad képi és plasztikai önkifejezése formálódik,
– szem-kéz koordináció erősödése,
– látási- tapintási érzékelés, manuális készség erősödése,
– térpercepció erősödése,
– élményeik, elképzeléseik egyéni, kreatív megjelenése ,

 –  esztétikai érzékük, igényességük fejlődése,
– örüljenek saját alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak,
–  a műalkotások iránti érdeklődés erősödése,
– önértékelési képességük erősödése,
– kreativitásuk erősödése.
A Kezek szárnyán tehetség műhelyet vezető óvodapedagógusok:

 Farkasné Petrovics Judit és Fehér Anna