Tehetségpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a hazai és határon túli magyar tehetségígéretek óvodai tehetség-kibontakoztató programjainak támogatására.

A pályázat célja: A hazai és határon túli magyar tehetségígéretek óvodai tehetség-kibontakoztató programjainak támogatása.

A Vadvirág Óvoda „Pántlika” tehetségműhelye 500 000 Ft pályázati támogatást kapott programja megvalósítására. Az óvodai nevelési évet átfogó, 30 órás foglalkozássorozat heti 1 alkalommal, a korcsoportnak megfelelően 30 és 60 perces időtartamban valósul meg.

A tehetségműhely célja:

  • a foglalkozásokon megismertetni, átadni a gyermekeknek a magyar népi játékkincs egy-egy szép változatát, népi hangszereket, mesterségeket, fennmaradt tárgyi kultúráját
  • a gyermekek váljanak érzékennyé, fogékonnyá a magyar népművészet iránt, érezzék meg közösségformáló erejét, váljanak az értékek, hagyományok tisztelőjévé
  • a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése, az egészséges identitástudat megalapozása
  • legyenek fogékonyak a szülők is néphagyományaink megismerésére, ápolására, azok tovább örökítésére. Igényeljék a gyerekekkel való együttlétet, együtt játszást

A műhelymunkát gazdagítják a magyar néptánc alapvető mozgásvilágával, motívumaival, színesítik a népdal és a népmese világával. A hangsúlyt az érzelmekre, az önfeledt játékra, a közösen átélt élményekre helyezik.

Gazdagítják a tehetségígéretes gyermekek mozgáskultúráját, ritmusérzékét, törekszenek a szép testtartás formálására, emberi tartás adására.